Historie


Do poloviny 60. Let 20. Století byl pro letní koupání a rekreaci v nejbližším okolí Bezdružic vyhrazen

Zaječí rybník mezi Řešínem a Křivcemi. Ve druhé polovině 60. let se stal Zaječí rybník zdrojem pitné

vody pro skupinový vodovod Bezdružice, Konstantinovy Lázně, Kokašice. Tehdy vznikla potřeba zřídit nové koupaliště. V roce 1968 byl zpracován projekt na výstavbu koupaliště na Nezdickém potoce.
Stavba byla zahájena 1969 a dokončena roku 1971. Náklady na stavbu činily 1.280.000 Kč.
V únoru 2020 na budovu hospody spadl strom. Po úspěšné rekonstrukci byla hospoda opět zvonu otevřena 27.5.2020.